Hjelp og veiledninger

Oversikt / Moava IKO - Kommuneansvarlig (Fylke) / Gjøremål - Opprette nye

Gjøremål - Opprette nye

Hvis du ønsker å tilføye noe til årshjulet som ligger inne i systemet, kan du opprette nye gjøremål for din kommune eller ditt fylke.

Klikk på fanen ”Årshjul”.

likk så på "Lag nytt gjøremål".


1. "Tittel." Skriv inn tittel for gjøremålet.

2. ” Beskrivelse. ” Her kan du legge inn mer info om gjøremålet, ”huskeliste” til rektoren eller styreren, osv. Du trenger ikke skrive noe her hvis du ikke vil.
 
3. "Tildeles til" : Velg skoletype eller barnehagetype.
Merk av for alle typer enheter gjøremålet skal gjelde for. Hvis du merker av for ungdomstrinn, vil dette også tildeles kombinerte skoler. Gjøremålet tildeles alle skolene/barnehagene som tilhører den typen du har valgt. For videregående er det kun vgs man velger her.

4. "Kategorier": Hvis du bruker kategorier kan du velge dette her.
 
5. Ansvarlig: Som standard er dette ”Enhetsleder”, men dette kan endres.
 
6. Velg ” Frist”. Klikk på kalenderen for å velge frist-dato for gjøremålet. Du kan velge flere datoer her, og gjøremålet blir repetert i årshjulet. Senere kan du endre alle eller enkelte av disse. Klikk på " rødt kryss" ved siden av en dato for å slette den.
 
7. ” Legg til lover. ” For å velge lovparagraf, klikk på ” Lover”. I feltet ” Velg fra opplæringsloven” (eller barnehageloven) kan du velge lovparagraf eller forskrift som tilknyttes gjøremålet. Det du velger her vil automatisk dukke opp i feltet under ” Lovparagraf”. NB: Hvis et gjøremål ikke er lovpålagt, kan du la være å velge noe her. Lenken til lovparagrafen du valgte vil vise seg i feltet ” Henvisning lov url”. Velg ” Legg til”. Da vil lenken til lovparagrafen vises sammen med gjøremålet når rektorene/styrerne logger inn for å se gjøremålet. Du kan også legge inn flere lover/paragrafer ved å repetere punkt 5.
 
8. ”Legg til lenker” lar deg legge inn lenker som vises i gjøremålet når enhetslederen klikker på " Mer".
 
9. ”Legg til Filer” lar deg laste opp relevante dokumenter, maler osv. Velg ”Bla gjennom” for å finne filen på maskinen din. Gi vedlegget en tittel og beskrivelse. Velg så ”Last opp”. Gjenta om nødvendig.

Rett over skjemaet finner du en grønn knapp som heter "Hent lokale gjøremål fra en annen enhet". Hvis du klikker på den kan du velge å importere lokale gjøremål en skole har lagt inn. (Rektoren på den enkelte skolen kan lage lokale gjøremål).
 

Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, klikk på knappen ” Lagre og Tildel” hvis du vil tildele gjøremålet til enhetene med en gang. Hvis du vil lagre gjøremålet og tildele det senere, klikk på knappen « Kun Lagre». Du kan endre gjøremålet senere under fanen ” Tildel gjøremål”.

Sist oppdatert: