Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Hent lokale gjøremål fra skolene/barnehagene

Hent lokale gjøremål fra skolene/barnehagene

Når du er inne i «Lag nytt gjøremål» vil du finne en knapp øverst: «Hent lokale gjøremål fra en annen skole» (eller barnehage). Når du klikker på denne knappen, får du opp et vindu hvor du kan velge en skole/barnehage.

Når du har valgt en skole/barnehage, får du opp en liste over alle lokale gjøremål den skolen/barnehagen har lagt inn i systemet. Hvis de ikke har lagt inn lokale gjøremål, ser du bare overskriftene «Frist», «Tittel» og «Mer».

Du kan klikke på den blå pilen under «Mer» for å se detaljer for gjøremålet.

For å importere gjøremålet inn i kommunens årshjul, merk av gjøremålene du vil ha, og klikk på knappen «Kopier». Lukk delingsvinduet.

Klikk på «Lag nytt gjøremål» for å lukke skjema for å lage gjøremål, og så klikk på «Se/Rediger Årshjul». Du vil finne de nye gjøremålene der. Gjøremålene vil være uthevet, og merket som Kommunalt gjøremål.

Klikk på den blå pilen slik at du ser hele gjøremålet. Gjør evt. endringer - f.eks. fristdatoen, hvilken type skole/barnehage det gjelder, osv.

Når du har endret det du vil, klikk på knappen «Tildel» for å tildele gjøremålet ut til skolene eller barnehagene.

Sist oppdatert: