Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Henvendelser

Henvendelser

”Se henvendelser” viser henvendelser som er lagt inn av enhetslederne. NB: Henvendelser må være slått på under «Innstillinger». Her kan du også velge hvilken type henvendelser du ønsker skal vises for enhetsledere.

Målet her er å vise henvendelser/episoder enhetslederne har registrert innenfor hvert område (bortvisning, fritak fra undervisning, osv.). I tillegg vil det vise hvor mange av sakene som er løst.

På toppen ser du antall henvendelser etter kategori. Under oversikten ser du detaljer i hver kategori for hver enhet. Her kan kommuneansvarlige se om en sak er løst eller ikke. For kommuner: Hvis du vil se henvendelser for barnehagene, velg ”Barnehage” i menyen til venstre for navnet ditt.

Hvis kommunen din har bestilt «Skolemiljøknappen» vil sakene for hver skole vises her også.

Sist oppdatert: