Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Henvendelser (enhetsleder)

Henvendelser (enhetsleder)

Du kan klikke på fanen "Henvendelser", og så "Registrer ny henvendelse" for å legge inn henvendelser eller saker. Disse vil også vises for Kommuneansvarlige/Fylkesansvarlige når de logger inn. Hvis du ikke har fanen «Henvendelser», har kommuneansvarlig i din kommune slått denne funksjonen av.

NB: Ikke skriv inn sensitiv informasjon om enkeltpersoner her, bruk heller saksnummer, mappenummer, eller lignende.

For å legge inn en ny henvendelse, klikk på fanen «Henvendelser», og så klikk på «Registrer ny henvendelse».

Systemet foreslår automatisk et Saksnummer, men du kan endre dette hvis du vil ha noe annet her.

Velg Kategori. NB: Kommunen din velger hvilke kategorier som vises her. Hvis kommunen/fylket eller skolen har lastet opp dokumenter tilknyttet den kategorien, vil du da se disse dukke opp.

Skriv inn en liten beskrivelse av henvendelsen.

”Dato for henvendelsen” er allerede fylt ut med dagens dato, men klikk på feltet for å endre datoen hvis du vil endre det.

Skriv noe i feltet Henvendelse, og så klikk ”Lagre” for å lagre henvendelsen.

Når en henvendelse er registrert, blir den listet under «Registrert henvendelser»:

Du kan klikke på blyanten for evt. å endre den opprinnelige informasjonen du skrev om en henvendelse.

Klikk på pilen under ”Mer” for å åpne opp en henvendelse som ikke er løst/innvilget.

Da vil du se dette skjemaet:

Skriv inn hvordan skolen følger opp henvendelsen. Hvis saken er lukket merk av Ja.

Henvendelsen vil da vises for Kommuneansvarlig som ”løst”.

Sist oppdatert: