Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Hvordan delegere et gjøremål til grupper

Hvordan delegere et gjøremål til grupper

Klikk på Deleger.

For å lage en ny gruppe, klikk på «Opprett ny gruppe».

Skriv inn navnet til gruppen, og klikk Lagre. Du kan endre navnet osv. ved å klikke på Endre gruppe, og slette ved å klikke på det røde sletteikonet.

For å legge de ansatte inn i en gruppe, klikk på ikonet under ”Medlemmer”. Merk av for alle som skal være med i gruppen, og klikk på ”Lagre” knappen. Lukk vinduet ”Legg til - Endre grupper” når du er ferdig der.

For å delegere til en eller flere grupper, merk av gruppen(e)s navn. Skriv i meldingsfelt om du vil, og merk av for ”Send melding umiddelbart” hvis du vil dette. Klikk på ”Deleger”.

Hvis du legger til eller fjerner medlemmer i en gruppe, så vil også delegeringer gjort til denne gruppa oppdateres. For eksempel: du har delegert til gruppa Kontaktlærere. Senere slutter en kontaktlærer og en ny kommer til. Når du endrer gruppa vil delegering gjort til den som slutter fjernes, mens den nye kontaktlæreren får påminnelse på tildelte gjøremål som ikke er fullført.

Når du har delegert til en gruppe, vil det stå ”Delegert” i kolonnen ”Ansvarlig”. Dette fordi du fortsatt må gå inn og merke av for ”Fullført” når alle har fullført gjøremålet.

På de to siste sidene i manualen finner du veiledninger som forklarer hva de ansatte skal gjøre når du delegerer noe til dem (en versjon for skoler, og en versjon for barnehager). Dette kan du skrive ut og gi til de ansatte hvis ønskelig.

Sist oppdatert: