Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Hvordan endre eksisterende gjøremål

Hvordan endre eksisterende gjøremål

Fanen ”Årshjul” lar kommuneansvarlig/fylkesansvarlig endre, tildele og fjerne eksisterende gjøremål. Klikk på «Årshjul», og klikk så på «Se/Rediger Årshjul». Klikk på den blå pilen for å se detaljer om et gjøremål. For å endre datoen, klikk på feltet hvor datoen står og velg en ny dato på kalenderen som dukker opp.

Endre gjøremålet slik at det passer for din kommune/fylke og last opp evt. vedlegg. Hvis du endrer noe, klikk ”Oppdater endringer” i bunnen av skjemaet. Gjøremålet vil oppdateres ved alle skolene/barnehagene som er tildelt det gjøremålet. Hvis du ikke trenger å endre gjøremålet, klikk på den blå pilen igjen for å lukke vinduet.

Hvis du endrer et gjøremål etter at enhetslederne har tatt systemet i bruk, og vil at varsling av det gjøremålet til enhetslederne skal foretas på nytt, merk av for dette. Dette er særlig aktuelt hvis du endrer fristen til et gjøremål som allerede ligger ute hos enhetene.

Du ser hvilken gjøremål som er tildelt eller ikke til skolene/barnehagene i kolonnen ”Tildelt”. Klikk på den blå pilen og tilpass gjøremålet til din kommune/ditt fylke. I bunnen av skjemaet klikk ”Tildel”.

Du kan angre/slette tildeling av et gjøremål ved å klikke på Fjern.

Hvis du vil slette et gjøremål du har laget selv (et ”Kommunalt gjøremål”), klikk på Fjern for å fjerne tildeling. Så klikker du på den blå pilen for å åpne opp detaljer til gjøremålet, og klikk på knappen ”Slett”.

Du kan gjenopprette originale gjøremål (som vi i Moava har lagt inn) ved å klikke på «Tilbakestill». Da vil du få alt innhold som vi i Moava opprinnelig la inn.

Etter at du har tilbakestilt et gjøremål, må du inn og klikke ”Tildel” for å tildele den til enhetene.

Sist oppdatert: