Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Hvordan kopiere et gjøremål

Hvordan kopiere et gjøremål

Finn gjøremålet du vil kopiere i årshjulet.

Klikk på den blå pilen for å åpne gjøremålet for redigering.

Legg til en ny dato, og så klikk «Oppdater endringer».

Gå inn i det nye gjøremålet (kopien) og der det står «Dette er et repeterende gjøremål. Vil du gjøre det om til et enkeltstående gjøremål?» klikk Ja.

Nå kan du redigere det opprinnelige gjøremålet og kopien hver for seg.

Sist oppdatert: