Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Hvordan opprette gjentakende gjøremål

Hvordan opprette gjentakende gjøremål

Velg fanen "Årshjul”, og finn gjøremålet du vil skal være gjentakende.

Klikk på den blå pilen for å åpne gjøremålet for redigering.

Klikk på feltet hvor det står "+ Frist" under datofeltet for å legge til en ny dato.

I kalenderfeltet som åpner seg, velg ny dato.

NB: Det er kun mulig å legge inn datoer i nåværende skoleåret. Hvis du vil legge inn noe i f eks august for skoleåret 2019-2020 (og august har allerede passert), velg en dato i august 2019. I sommerferien vil datoen bli automatisk endret til neste skoleår.

Husk å klikke på knappen "Oppdater Endringer" i bunnen av skjemaet.

Sist oppdatert: