Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Hvordan skrive ut en rapport

Hvordan skrive ut en rapport

For å lage en rapport, klikk på fanen ”Utskrift-Rapport”. Her kan du også lage rapporter fra tidligere skoleår/barnehageår.

  1. Nåværende skoleår er valgt, men du kan velge noe annet hvis ønskelig.
  2. Klikk på pilen der det står «Velg innstilling», og velg hva du vil ha en rapport om. Hvis du vil ha en utskrift av årshjulet, klikk på ”Informasjon om alle tildelte gjøremål”. Da vil du få opp valg like under som ser slik ut:

Til venstre kan du evt. velge hvilke gjøremål du vil ha med i rapporten. Under ”Vis innhold” kan du velge om du vil ha med frister, type, beskrivelser, med mer.

Rett ovenfor valgboksen, kan du velge lovparagrafer du vil ha rapport om. Rapporten inneholder alle gjøremål som er tilknyttet paragrafen.

  1. Klikk på knappen ”Vis Rapport” for å se rapporten. Hvis du ønsker utskrift anbefales det å velge Forhåndsvisning i nettleseren. Fjern topp- og bunntekster, evt. sette marger og orientering av arket, og så skrive ut derfra når det ser greit ut.
  2. Klikk på ”Eksporter til PDF” knappen hvis du vil lagre rapporten som en pdf-fil. Denne filen kan også skrives ut. Hvis du har valgt «Status alle skolenes gjøremål» eller «Alle henvendelser», kan du klikke på knappen «Eksporter til regneark» for å få disse opp i et regnearkprogram (f.eks. Excel).
  3. Hvis du vil skrive ut en annen type rapport, velg en annen type. Rapporten ”Status alle skolenes gjøremål” (eller ”barnehagenes gjøremål”) lar deg skrive ut en rapport som forteller om skolene/barnehagene har gjort gjøremålene sine eller ikke. Her kan du også velge alle gjøremål, eller bestemte gjøremål til rapporten. Du kan også velge å kjøre ut en rapport for alle skolene, eller velge bestemte skoler/barnehager.
  4. Rapporten ”Alle henvendelser” gir deg en rapport om henvendelser som rektorene/styrerne har lagt inn. Her kan du også velge hvilken skole/barnehage rapporten skal dreie seg om, osv. Det er også mulig å kjøre ut rapporter som inneholder bestemte kategorier, f eks skolemiljø.
  5. Hvis du bruker fanen «Påminnelser» kan du skrive ut alle påminnelser i Utskrift/Rapport.

Sist oppdatert: