Veiledninger

Oversikt / Fellesinfo (Moava IKO) / Kom i gang med Moava IKO

Kom i gang med Moava IKO

Når du bestiller Moava IKO, så blir det levert med et ferdig årshjul som inneholder de gjøremålene vi mener må være på plass for å oppfylle kravene i Opplæringsloven / Barnehageloven. Dette årshjulet bygger på praksis i kommunene, anbefalinger fra Udir og KS, tilsyn fra Statsforvalterne og vår egen vurdering. En del av avtalen er også at vi legger inn nye gjøremål hvis endringer i lovverk og forskrifter krever det.

Selv om programmet og årshjulet er på plass, er det noen enkle tilpasninger som bør gjøres for å få mest mulig ut av løsningen. Basert på erfaring, kursing og oppfølging av de mer enn 150 kommunene som bruker systemet har vi noen anbefalinger. I brukerveiledningen er det nøye beskrevet hvordan disse tingene gjøres.

På kommunenivå

  1. Gå gjennom årshjulet, og sett fristdatoer som passer med praksis i din kommune. Involver enhetslederne i dette. I store kommuner kan det være fornuftig å bare involvere en gruppe av enhetslederne i dette arbeidet.
  2. Gi gjøremålene titler som passer med det dere bruker, der det er nødvendig.
  3. Legg til egne kommentarer og lenk til interne ressurser/last opp dokumenter.

På skolene og i barnehagene

  1. Legg inn delegeringslister. Dette hjelper vi gjerne med, bare ta kontakt
  2. Koble årshjulet mot Outlook.
  3. Orienter ansatte om løsningen, før dere begynner å delegere. I manualen for rektor/styrer finner dere et ferdig skriv om delegering som kan gis til de ansatte for å forklare hvordan det fungerer.

Ute på skolene kan det godt være at det er en god idé å vente med delegering til neste skoleår, hvis dere tar i bruk løsningen midt i skole-/barnehageåret

Forøvrig er systemet klart for FEIDE.

Her er en lenke som forklarer kort hva dere må gjøre for å ta i bruk dette: https://support.moava.no/artikkel/feide-innlogging

Ellers er det bare å ta kontakt underveis. Vi kjører gjerne gratis webmøter hvor vi veileder og kommer med innspill.

Sist oppdatert: