Hjelp og veiledninger

Oversikt / Moava IKO - Enhetsledere / Lag lokale gjøremål

Lag lokale gjøremål

Enhetslederen kan legge inn gjøremål som gjelder kun for sin egen skole/barnehage. Vi kaller disse for "lokale gjøremål".

Klikk på fanen ”Nytt gjøremål”:

  1. Skriv inn en tittel for gjøremålet
  2. I feltet ”Beskrivelse” kan du legge inn mer info om gjøremålet, ”huskeliste”, lenker, osv.
  3. Ansvarlig: Som standard er dette ”Enhetsleder”, men dette kan endres.
  4. Du kan velge en kategori hvis du vil.
  5. Velg ”Frist”. Klikk på kalenderen for å velge fristdato for gjøremålet. Du kan velge flere datoer her, da blir gjøremålet repetert i årshjulet. Senere kan du endre alle, eller enkelte av disse. Klikk på rødt kryss ved siden av en dato for å slette den.
  6. Klikk på linjen ”Lover” hvis du vil velge en lovparagraf som tilknyttes gjøremålet. Det du velger her vil automatisk bli lagt inn. Da vil lenken til lovparagrafen vises sammen med gjøremålet når du logger inn for å se gjøremålet, og velger ”Mer”. NB: Hvis et gjøremål ikke er lovpålagt, kan du la være å velge noe her.
  7. Klikk på linjen ”Lenker” for å legge inn lenker som vises i gjøremålslisten når du klikker på "Mer". (Du kan også legge inn lenker i feltet ”Beskrivelse”.)
  8. Filer” lar deg laste opp relevante dokumenter, maler osv. Klikk på linjen ”Filer”, og så på knappen ”Last opp fil” for å finne filen på maskinen din. Gi vedlegget en tittel og beskrivelse, og velg ”Last opp”. Gjenta om nødvendig.
  9. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, klikk på knappen ”Lagre”.


Lokale gjøremål vises ikke i hovedoversikten til kommuneansvarlig/fylkesansvarlig. Men i "Utskrift – Rapport" kan kommuneansvarlig få opp lister over lokale gjøremål som skolene har lagt inn.

Hvis du endrer noe, klikk på "Oppdater "-knappen i bunnen av vinduet. Hvis det er et repeterende gjøremål, vil du få spørsmål om du vil endre bare dette ene, eller alle.

Lokale gjøremål vil vises i din liste over gjøremål med en blyant ikon under. Repeterende gjøremål vises medet blåttpil. For å endre egne gjøremål, klikk på blyanten.

Du kan endre tittelen hvis du vil. For å endre en dato klikk på datoen du vil endre, og velg en ny dato fra kalenderen. Klikk på rød søppelbøttefor å slette en dato. Klikk på feltet «Frist»for å legge til flere datoer.

Du kan også endre teksten som kommer opp under «Mer», og legge til eller slette lover, lenker eller vedlegg.

Hvis du endrer noe, klikk på Oppdater knappeni bunnen av vinduet. Hvis det er et repeterende gjøremål, vil du få spørsmål om du vil endre bare dette ene, eller alle.

For a slette et lokalt gjøremål, klikk på blyanten og fjerne fristdato(ene) ved å klikke på det røde søppelbøtteved siden av datoen.

Sist oppdatert: