Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Opprette eller endre kategorier

Opprette eller endre kategorier

Dette er en funksjon som kan slås på hvis kommunen ønsker å bruke det, for eksempel hvis det er bestemte personer på rådhuset som jobber med ulike områder (vurdering, spesialundervisning, osv.) og vil følge med på hvordan skolene ligger an i forhold til sitt område.

For å slå på «Kategorier», klikk på «Innstillinger». Klikk så på «Kategorier», og så merk av for «Bruke kategorier».

I feltet «Ny kategori», skriv inn navnet på en kategori, og klikk Lagre. Gjenta dette frem til du har lagt inn alle kategoriene du ønsker. Du kan endre dem etterpå ved å klikke på blyanten som vises ved siden av kategorien. Hvis du vil lage en kategori som er kun synlig på kommunenivå, ta bort haken ved «Synlig hos enhetene».

Etter at du har lagt inn kategoriene, kan du angi hvilken kategori hvert gjøremål skal tilhøre ved å klikke på plusstegnet ved siden av gjøremålet, under «Kategori». Du trenger ikke angi en kategori for samtlige gjøremål hvis du ikke vil. Etter at du har angitt kategoriene, kan du klikke på fanen «Se status gjøremål», og så velg en kategori her. Alle gjøremål som tilhører den kategorien vil da vises.

Velg «Vis alt» hvis du vil se hele årshjulet igjen. Det som er valgt for visning i «Velg kategori» vil også vises neste gang du logger inn, slik at du slipper å velge dette hver gang hvis du kun jobber med dette området i kommunen din.

Sist oppdatert: