Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Påminnelser

Påminnelser

Påminnelser er en funksjon som lar kommuneansvarlig sende ut automatiske e-poster til enhetsledere. Dette kan være ting som for eksempel møter eller andre ting som ikke er direkte lovpålagt. (Enhetsledere får epost påminnelser om alle gjøremål i årshjulet, slik at disse trenger du ikke legge inn her).

Du kan legge inn alle påminnelser i begynnelsen av skoleåret hvis du vil, de sendes ut automatisk på de datoene du har valgt.

For å slå på Påminnelser klikk på «Innstillinger», og så «Påminnelser» og velg «Bruke påminnelser»

Du vil få en ny fane som heter Påminnelser.

  1. Skriv Emne, meldingen, og velg hvem det skal sendes til.
  2. Klikk på feltet ved siden av «Send dato» for å velge datoen
  3. E-post adressen din blir automatisk lagt inn, men du kan evt. endre det
  4. Klikk på Lagre

Hvis du vil se hvem som mottar påminnelsen, klikk på det lille ikonet ved siden av «Barnetrinn», «Ungdomstrinn», osv.

Hvis du brukte Påminnelser i forrige skoleåret, kan du klikke på «Kopier påminnelser fra 20xx-20xx» for å kopiere alle over til nåværende skoleår. Da går du inn og endre datoene.

Hvis du vil se påminnelser som har alt blitt sendt, ta bort haken ved siden av «Skjul sendte».

Sist oppdatert: