Hjelp og veiledninger

Oversikt / Annet / Planer - tildeling av tekst

Planer - tildeling av tekst

Her bestemmer du hvem som skal ha teksten. Standardvalg er "Alle". Klikk på "Tildel tekst" for å lagre teksten(e).

Du kan gi teksten til ett eller flere nivå. Da må du ha satt elevene på ulike nivå i kategoriene. Det gjøres i menyen "Innstillinger"--> "Fordeling".

Du kan gi teksten til en eller flere grupper. Grupper opprettes i menyen "Innstillinger" > "Grupper". Fordeling av elever på gruppene gjøres i menyen "Innstillinger" >"Fordeling".

Hvis du kombinerer ett nivå og en gruppe, så gis teksten til nivået innen gruppa. Nyttig hvis du har to grupper f.eks 7A og 7B. Da kan du gi teksten innen et nivå til kun elevene i 7A.

Du kan også gi teksten til en eller flere elever.

Når du har gjort dine valg, klikker du knappen "Tildel tekst".

Teksten blir stående på planen slik at du lett kan gjøre noen små endringer og tildele teksten til andre. Klikk knappen "Tøm" for å fjerne all tekst. Du kan også søke etter elever i søkefeltet nederst.

Sist oppdatert: