Hjelp og veiledninger

Oversikt / Annet / Planer - vis flere uker

Planer - vis flere uker

Planlegg flere uker framover

Når du velger "Vis flere uker" får du først opp et valgpanel. Her merker du av hvilke felt du vil jobbe med og hvor mange uker frem i tid.
NB: Ikke vis flere felt og uker enn nødvendig da veldig mange felt kan bli krevende for PCen å jobbe med.

Deretter får du opp en tabell og kan skrive inn i feltene og tildele tekstene på vanlig måte.

Dette er "kraftige saker". Du kan her med letthet skrive i veldig mange felter og da bør det helst bli riktig slik at du senere slipper å måtte endre veldig mange felt etterpå. Vær derfor oppmerksom på at du har valgt riktige uker og rett kategori osv.

For å endre rekkefølgen på feltene i tabellen se "Innstillinger" --> "Felt"

Sist oppdatert: