Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Rapport på epost når gjøremål ikke blir fullført innen fristen

Rapport på epost når gjøremål ikke blir fullført innen fristen

Hvis du vil kan systemet sende deg en rapport på e-post med en oppsummering av gjøremål per skole/barnehage som ikke har blitt gjort innen fristen.

For å sette dette opp, klikk på «Instillinger», og klikk så på «Varsling»:

Velg hvor mange dager etter forfall du ønsker å få statusrapport. Merk av for «Alle gjøremål». Hvis kommunen din bruker Kategorier, kan du heller velge en eller flere kategorier du vil få rapporter på.

NB: For at dette skal fungere, må du ha lagt inn e-postadressen din i systemet. Dette gjøres i fanen Innstillinger.

For de kommunene som bruker «Skolemiljøknappen» i systemet, kan man velge her om man vil få varsling hver gang noen har meldt inn en skolemiljøsak via skjemaet.

Du kan også velge:

Send varsling hvis en undersøkelse ikke er påbegynt innen 2 dager

Send påminnelse til rektor hvis en undersøkelse ikke er påbegynt innen 2 dager

Send varsling hvis en henvendelse ikke er fullført etter 3 uker

Bare send varsling som gjelder krenking fra ansatte og ledelsen

Sist oppdatert: