Veiledninger

Oversikt / Moava Del / Redigere album

Redigere album

For å redigere et album starter du på forsiden, eller i det albumet du skal redigere.

  1. Trykk inn på det albumet du skal redigere.
  2. Trykk på menyen øverst til høyre (3 prikker).
  3. Velg "Rediger".
  4. Trykk på tekstfeltene for å redigere overskrifter og bildetekst.
  5. Trykk på "Ferdig" når du er ferdig med å redigere.

Slette et bilde/video fra albumet i redigeringsmodus.

  1. Trykk på den røde søppeldunken som ligger over bildet.
  2. Velg "Slett".

Sist oppdatert: