Veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Sideelement - Lenkefelt

Sideelement - Lenkefelt

Lenkefelt brukes til å lage en lenkesamling i et felt. Du kan også legge ut lenker i artikler, eller legge ut et bilde som en lenke.
 For å opprette et lenkefelt på siden:

  1. Klikk på "Rediger"
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere feltet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”Lenkefelt” (i den kolonnen du vil plassere feltet).
  5. Klikk ”Legg til”.

 
 Skriv inn navnet til feltet. Velg layout på lenkefeltet. "Åpne lenkene i nytt vindu": Hvis du vil at lenkene skal åpnes i et nytt vindu i nettleseren, velg dette. Velg hvilken side feltet skal plasseres på. " Kol./spalte" lar deg velge hvilken kolonne den skal plasseres i, og Prioritet lar deg lage en rekkefølge for elementer i samme kolonne - elementer sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne. "Antall i felt" lar deg velge hvor mange elementer som vises i feltet. Besøkende får tilgang til resten av lenkene ved klikke på ” Vis mer” i bunnen av feltet.

"Sortering" lar deg velge hvilken rekkefølge lenkene skal vises i feltet: nyeste først, nyeste sist, alfabetisk, eller etter prioritet. Med den siste kan du gi hver lenke sitt eget prioritet, slik at lenkene vises i den rekkefølgen du vil.
 "Ramme/boks" legger en avrundet ramme rundt feltet. Til slutt kan du velge om lenken i bunnen ” Vis mer”, skal vise resten av lenkene i listen, eller samtlige lenker (inkludert de man har allerede sett). Lenker blir ordnet alfabetisk i feltet.

Husk å klikk på Lagre når du er ferdig!


For å legge ut lenker i et lenkefelt

Klikk " Rediger", og åpne siden (hvor du har lagt lenkefeltet) for redigering.

Klikk på det grønne plusstegnet i lenkefelt. Da vil dette skjemaet komme opp.


"Felt": forteller hvilket lenkefelt lenkene skal plasseres i. Hvis du vil legge noen lenker i flere lenkefelt samtidig, kan du velge et annet felt, og klikk " Legg til".

"Navn": Dette er navnet på første lenken, dvs. den teksten som vises i lenkefelt. Hvis du skal f.eks legge ut en lenke til Utdanningsdirektoratet, skriver du Utdanningsdirektoratet i dette feltet.

"Pri:" Dette er prioritet. Hvis du har valgt at lenkene skal sorteres etter prioritet, kan du velge tallene her. 1 er toppen av siden, og 100 er bunnen av siden. Du kan bruke tall for å "rangere" lenkene i lenkefeltet.

"URL:" Dette er selve lenkeadressen. Hvis du skal legge ut lenke til Utdanningsdirektoratet, er lenkeadressen (URL): http://udir.no

Du kan legge ut opp til seks lenker av gangen. Du kan ha så mange lenker i et felt som du vil, bare klikk på det grønne plusstegnet for å legge til flere.

Husk å klikke på " Lagre"!

Sist oppdatert: