Hjelp og veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Sideelement - Reservasjon

Sideelement - Reservasjon

Hvordan tilrettelegge for rom- og utstyrsbooking

"Reservasjonssystemet" kan brukes til å lage et bookingfelt hvor lærere kan reservere et rom (f eks biblioteket, datalabben, osv.), eller utstyr (f eks videokanon).

Aller først, må vevansvarlig tilrettelegge for dette.

Det er tre nye punkter under "Kalender":
* Rom/utstyr
* Tidsblokker
* Kategorier/steder1. Man kan gjerne begynne nederst, med "Kategorier/steder". Dette er i utgangspunktet tenkt for å skille fysiske steder, f.eks. ulike skoler.

For en vanlig skole er det nok ikke behov for mer enn en kategori. Det ligger inne en fra før: "Std" (Standard) som sikkert holder for de fleste skolene.
Men det kan også tenkes at 1-10-skoler som har klassetimer på ulike tider om dagen (og flere bygninger), kan ha en kategori for barnetrinnet, og en kategori for ungdomstrinnet.

Ved oppretting kan man velge å ikke vise tider (dvs. venstre kolonne med klokkeslett blir borte, og tidene vises ikke i tidsblokkene).

2. Så må det legges inn aktuelle tidsblokker for hver dag på hver kategori.

F.eks.: Skriv inn 1.time i det første feltet.
Kategorien "Std" er valgt, la dette stå.
Velg dagen, f eks mandag
Skriv inn tiden, f eks 08:30 09:15, og så klikk " Lagre"-knappen.
Merk at foreløpig må man være nøye med å skrive tid på formen: 08:00 osv., den er foreløpig ikke intelligent i forhold til skrivefeil.


Dette er litt jobb å gjøre for alle 5 dagene i uka, men skal bare gjøres en gang.

3. Så kan man legge inn rom/utstyr.

F.eks.: I feltet " Rom/utstyr" skriv inn " Datalabben" (eller Rom 304, eller Biblioteket, osv.)
Kategorien Std er valgt, den kan stå.
Velg " Rom", hvis det er et rom. Hvis du har lagt inn Utstyr her (f eks videokanon, el.) velg " Utstyr" i stedet.
Klikk " Lagre". Rom/utstyr blir også plassert i forhold til kategori, så hvis man har flere kategorier/steder, må man velge riktig kategori først.

Gjenta dette for alle rom/utsyr dere har på skolen som skal kunne reserveres.


4. Så må man opprettet et " Reservasjon"-felt på en eller annen side. På siden hvor man vil ha det, velg " Legg til nytt sideelement" og velg " Reservasjon" og fyll ut skjemaet. Du kan bl.a. velge å vise 5 dagers uke eller 7 dagers uke. Velg " Lagre" når dette er ferdig utfylt.


Læreren velger rom eller utstyr ved å klikke på pilen, og velg fra listen. Læreren kan da velge mellom " Morgen", " Dag" eller " Kveld".
Så vil det i dette nye feltet stå " (Ledig)" på alle tidsblokker som ikke er opptatt. Man klikker på " (Ledig)" og skriver eventuell tekst og lagrer. Navn på personen som " booker" blir lagret automatisk og vist i feltet sammen med denne teksten. Man kan bla til neste uke osv.
NB: Man må være logget inn for å kunne reservere rom eller utstyr. Dette fordi systemet legger automatisk inn brukerens navn når de klikker på "Ledig". For de fleste skoler tenker vi at det er mest aktuelt å legge et slikt felt på en av de interne sidene, da er brukerne alt innlogget.

Hvis man vil velge flere uker eller hele året, klikker man på pilen ved siden av "Gjenta".

For å slette en reservasjon, klikk på " Slett". (Den som har reservert en tidsblokk får lov til å slette sine egne reservasjoner. Vev-ansvarlig får lov til å slette alle reservasjoner).
Hvis man sletter en repetert booking, vil den ene man klikker på for å slette bli slettet med en gang, men man vil få opp spørsmål etterpå og kan klikke for å slette alle.

Sist oppdatert: