Veiledninger

Oversikt / Tilgjengelighet / Tilgjengelighet på hjemmesiden

Tilgjengelighet på hjemmesiden

Nye krav til tilgjengelighet fra 1. februar 2023.

Offentlig sektor inkludert nettsidene til skoler og barnehager får nye krav til tilgjengelighet fra 1. februar 2023.

Det vil kreve noe av administrator/vev-ansvarlig for den enkelte nettsiden i forhold til beskrivende tekst til bilder, og vi har nå en løsning på plass for å gjøre det enklere ved at man kan oppdatere tekst på bilder per måned. Det kan administrator/vev-ansvarlig gjøre når man er logget inn på nettsiden.

Gå til "Innstillinger" og "Tilgjengelighet" i venstremenyen.

Sist oppdatert: