Veiledninger

Oversikt / Tilgjengelighet / Nytt i versjon 23.02

Nytt i versjon 23.02

I forbindelse med ny krav til tilgjengelighet for offentlige nettsider fra 1. februar 2023 ble det gjort noen endringer.

Administrator/Vev-ansvarlige fikk et nytt valg under "Innstillinger" i kontrollpanelet: "Tilgjengelighet".

Her er det lagt tilrette for å gå gjennom og legge inn god alternativ tekst til alle bilder, sortert etter måned. Man kan skrive ny bedre tekst på bilde og bruke tabulatortast for å hoppe til neste slik at dette er enkelt å gjøre og teksten blir oppdatert fortløpende.

Man kan også "avpublisere" bilder eldre enn en valgt dato slik at bilder man ikke rekker å se gjennom kan bli skjult inntil videre. De vil likevel være synlig når man er innlogget og kan publiseres igjen senere.

Ved opplasting av bilder til artikler vil bildene bli vist på nytt etter lagring av artikkelen slik at man får påminnelse om å skrive inn god alternativ tekst til bildene og kan forbedre. Det vil også bli vist noen eksempler og påminnelse ved selve opplastingen av lydfiler og video som må tekstes.

De nye kravene til tilgjengelighet gjelder foreløpig kun for offentlig sektor, men tilgjengelighet er viktig for alle.

Sist oppdatert: