Veiledninger

Oversikt / Tilgjengelighet / Alternativ tekst på bilder

Alternativ tekst på bilder

Offentlig sektor får nye krav til tilgjengelighet fra 1. februar 2023.
Det kreves at du/dere som er administrator/vev-ansvarlig legger inn god beskrivende tekst til bilder som er publisert. Alternativ tekst er viktig for at svaksynte og andre som ikke kan se bildet får informasjon om hva som vises i bildet.

Gjeldende regelverk fra Uutilsynet: https://www.uutilsynet.no/veiledning/bilder-og-grafikk/205

Vårt forslag for gjennomgang er:

  1. Legg inn bedre beskrivelser på bilder som er publisert dette barnehage-/skoleåret.
  2. Avpubliser alle bilder fra før august 2022 slik at du slipper å gå gjennom eldre bilder akkurat nå.
  3. Publiser oppdatert Tilgjengelighetserklæring.
  4. Gå eventuelt gjennom eldre bilder ved anledning og republiser fortløpende.

Men husk samtidig på personvern og hva samtykkeerklæringen signert av foresatte aksepterer i forhold til hvor lenge bilder av barna deres kan vises. Det er for eksempel lite sannsynlig at det er akseptert å vise bilder av barn som ikke lenger tilhører denne barnehagen/skolen.

Sist oppdatert: