Veiledninger

Oversikt / Ressurser / Bilder på nett (personvern)

Bilder på nett (personvern)

Publisering av bilder av personer på nett krever samtykke.

Det er ingen forskjell om bildet / bildealbumet er beskyttet med passord og krever innlogging. Det er uansett publisering på nett og krever samtykke av foresatte. Men flere erfarer er at flere foreldre er positive til å skrive under / gi samtykke hvis bildene sikres med passord og ikke ligger åpent for alle.

Man skal uansett utvise varsomhet og unngå bilder av enkeltbarn (portrettbilder) og i stedet ha bilder med flere sammen (situasjonsbilder). Man skal ikke kunne kople navn mot bilde, så bruk aldri navn i bildetekst eller annen tekst.

Noen skoler og barnehager har ett eller flere album som ligge åpent som viser elevarbeid, bilder av skole og nærmiljø og eventuelt noen bilder tatt lang avstand / bakfra som gjør det umulig å identifisere noen, men ellers passordbeskyttet album fra de ulike avdelingene/gruppene ( med samtykke ).

Diskuter gjerne saken på et felles foreldremøte.

Les mer her:
http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-pa-nett/
http://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-av-barn-pa-nett/

Vedlagt er et utgangspunkt som kan brukes for avtale med / samtykke fra foresatte basert på retningslinjer fra Datatilsynet. ( CC BY-SA 4.0 )

Sist oppdatert: