Veiledninger

Oversikt / Brukere / Brukere - Legg til bruker

Brukere - Legg til bruker

Brukerskjemaet
Hvis du ønsker å legge inn alle opplysninger på hver enkelt bruker kan du fylle ut et komplett skjema for hver bruker. Klikk ” Brukere” og velg ” Ny ansatt.”
Alle som logger seg inn i Moava får også tilgang til sitt eget skjema ved å klikke på ” Meg”.

Vev-ansvarlig på skolen kan få opp skjemaet til hver bruker ved å klikke på ” Brukere”, ” List ansatte” og ” Endre” ved siden av brukerens navn. Skjemaet ser slik ut når du som vev-ansvarlig åpner opp en annen brukers skjema. Når brukeren åpner eget skjema er det noen færre felt/valg:


Det enkleste er at hver bruker ved skolen logger seg inn og fyller ut informasjonen på sitt eget skjema. Som vev-ansvarlig kan du gå inn og.endre adgangsnivå eller andre innstillinger til den personen. For å få plassert de ansatte i riktig ansattfelt, må du velge hvilke grupper personen er medlem av.
"Gruppe": Her velges hvilke personalgrupper man er med i, for bl.a. å bli plassert i ansattfeltene (brukerlistene) for den gruppen. For eksempel, hvis du har en gruppe som heter ”Pedagogisk personale”, skal denne gruppen velges her for alle som skal vises i brukerlisten ”Pedagogisk personale”. Du vil kanskje ha et felt som heter ”Administrasjon” hvor rektor osv. skal listes opp. Da oppretter du en gruppe som heter Administrasjon (hvis du ikke har dette fra før). Deretter skal denne gruppen velges i rektorens brukerskjema. Hvis rektoren også er lærer, må du velge de gruppene han underviser i her (Gruppe 6A, 4B, osv.). Du kan også oppgi gruppemedlemmer ved å velge ” Brukere” – ” List grupper” – ” Medlemskap”.
Sorteringsprioritet: Sorteringsprioritert kan stå som det er, og da vises lærerne i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil at ansatte skal vises etter en bestemt rekkefølge gis den ansatte som skal vises først prioritet 1, den andre prioritet 2, osv.
"Kontaktinformasjon": Det kan være lurt å ha en felles enighet om hvor mye kontaktinfo man skal legge inn i systemet for den enkelte bruker. Informasjonen (hvis det er lagt inn) som vises i et Ansattliste/Brukerliste felt er: Navn, E-post, arbeid, stilling Tlf. arbeid, Tilleggsfunksjon, Tlf. privat, Mobiltelefon privat

Hvis en ansatt vil at mobilnummeret skal vises, må det markere for dette. E-post privat og adressen vises ikke, selv om disse fylles inn.

Hvis man velger “ Enkel visning” av en brukerliste, vises kun etternavn, fornavn, stilling og e-post adresse .

Når skjemaet er ferdig utfylt, velg " Lagre".
Det påfølgende skjermbilde lar deg velge hvilke sider brukeren skal ha lov til å redigere. Marker sidene, og velg " Lagre".Man kan endre dette etterpå ved å velge ” Brukere”, og ” List Ansatte”. Ved siden av hver brukers navn står det " Endre", " Rettigheter", og " Slett". Ved å klikke på ” Rettigheter”, får man opp en liste over samtlige sider på skolens nettsted, og du kan markere for de sidene brukeren skal ha rettigheter til å redigere. Du kan også krysse av for om den brukeren skal få lov til å legge ut nyheter, bilder, og/eller kalenderaktiviteter.
Tips: Når lærerne på skolen din skal kurses i bruk av systemet, kan det første man gjør være å vise lærerne brukerskjemaet. Lærerne logger seg inn, og klikker på ” Meg” på hovedmenylinjen. De kan da endre brukernavn, passord og legge inn kontaktinformasjonen de ønsker å ha med. Da sparer du mye tid, og informasjonen blir riktig siden læreren legger det ut selv. Du må uansett opprette hver lærer som bruker på forhånd.

Valg av passord:Når lærere skal velge passord, må man presisere hvor viktig det er å velge et passord som ikke kan ”knekkes” av uvedkommende. Mange velger navnet til ektefellen, barna, el., og disse er enkelt for en annen person å finne ut av. En god måte å lage passord på er å tenke på en setning som er enkelt å huske, og så bruke første bokstaven av hvert ord i setningen. For eksempel, ”jeg er glad i hunder” blir da JEGIH.

Sist oppdatert: