Veiledninger

Oversikt / Tilgjengelighet / Huskeliste for tilgjengelighet på nettsiden

Huskeliste for tilgjengelighet på nettsiden

Vi har notert ned noen enkle punkter som bør følges når man skriver en artikkel eller publiserer innhold på nettsiden.

  • Husk på bildetekster, tekst til video og lyd.
  • Dokumenter som legges ut i f.eks. Word og PDF skal også ha tekst til bilder og figurer.
  • Skriv enkle og forståelige tekster uten fremmedord slik innholdet er lett å lese og tilgjengelig for alle.
  • Ikke bruk spesielle fonter. All tekst bør være i normal og lett leselig font.

Sist oppdatert: