Veiledninger

Oversikt / Annet / IKTplan generelt

IKTplan generelt

IKTplan.no er faset ut som støtteressurs for digitale ferdigheter og nettsiden har blitt lagt ned.

Støtte rundt digitale ferdigheter videreutvikles i kompetansepakker og i tillegg har det nye læreplanverket støtte rundt grunnleggende ferdigheter for læreplaner i fag.

Se kompetanse.udir.no og udir.no


Vennlig hilsen Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert: