Veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Oversikt over sideelementer

Oversikt over sideelementer

Når du klikker på "Rediger", og velger en side i menyen i venstre kolonnen, vil siden kommer opp i hovedvinduet. Der står det "Legg til nytt sideelement”. Når du klikker på dette, får du opp mulighet til å legge til et nytt element på siden. Her vises en side med 2 kolonner. Ved å klikke på pilen ved siden av "Velg”, kan du velge hvilke element du vil legge på siden.


Her er en kort beskrivelse av hvert element: 

1. Ny fast artikkel lar deg lage en artikkel (med eller uten bilder) på siden. 

2. Nytt enkeltbilde lar deg legge ut et bilde, og endre størrelsen på bildet samtidig som det legges ut. Dette kan brukes til å legge ut gruppebilder, eller andre bilder.

3. Nytt skjemafelt lar deg legge ut et kontaktskjema.

4. Bilde/film/lyd lar deg opprette et felt hvor det kan legges bilder, videoer eller lydfiler.

5. Brukerliste/Ansattfelt lar deg legge ut et felt med, f eks, ansatte. Disse kan vises på 2 ulike måter.

6. Filer lar deg legge til et felt på siden som lar folk laste opp filer, f eks ukeplaner, FAU referater osv.

7. Forum lar deg legge inn et forum på siden.

8. Iframe lar deg legge til et felt som viser frem et annet nettsted i det feltet. Brukes også for å publisere fra Fronter og Learning Gateway.

9. Kalender lar deg opprette et kalenderfelt på siden, som viser de hendelser som blir lagt inn i kalenderen.

10. Lenker lar deg opprette et lenkefelt på siden.

11. Nyhetsfelt lar deg legge et nyhetsfelt på siden.

12. RSS lar deg legge til et RSS felt på siden, som kan fylles med nyheter fra et annet nettsted.

13. Sideteller lar deg legge inn en sideteller på siden.
 
For en nærmere beskrivelse av hver felttype, og instillinger for disse, se "De ulike sideelementer" i menyen til venstre.


En side kan se slik ut når du har lagt inn noen sideelementer:

For å endre/slette eksisterende artikler, bilder, osv. i ”Rediger”:

NB: Små versjoner av disse ikonene finnes på hvert felt, som lar deg endre/slette hele feltet.
Større versjoner finnes på hver artikkel, bilde, nyhet, osv. som lar deg endre/slette en
artikkel, lenke, fil, bilde osv.

Klikk på dette ikonet for å legge til noe nytt i det feltet, f.eks en ny nyhet, en ny fil, en ny artikkel.

Sist oppdatert: