Veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Sideelement - Iframe

Sideelement - Iframe

Iframe lar deg skrive inn webadressen(url) til en annen side på Internett og få denne vist i et felt på valgt side. Iframe er spesielt anvendelig til å hente informasjon fra Fronter og Learning Gateway.


 For å opprette et Iframe-felt på siden:

  1. Klikk på ”Rediger
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere feltet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”Iframe” (i den kolonnen du vil plassere feltet).
  5. Klikk ”Legg til”.

Skriv inn navnet du vil gi til feltet. Web-adresse er URL-adressen til nettstedet du vil vise frem i Iframe-feltet (kopier dette fra adressefeltet i nettleseren din). "Plassering på side" lar deg velge hvilken side feltet skal vises på. "Kol./spalte" lar deg velge hvilke kolonne den skal plasseres i, og Prioritet lar deg lage en rekkefølge for elementer i samme kolonne - elementer sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne. "Iframe-høyde i piksler" er hvor høyt feltet skal være. Dette er noe du må prøve deg frem med. Det er en fordel at dette feltet ikke er for smalt eller for lite for å slippe å skrolle horisontalt. "Ramme/boks" legger en avrundet ramme rundt feltet. 

Husk å lagre!

Sist oppdatert: