Veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Sideelement - Nyhetsfelt

Sideelement - Nyhetsfelt

Nyhetsfelt er et felt som inneholder forhåndsformaterte artikler. Nesten alle Moava-nettsteder har et nyhetsfelt på forsiden, men det går an å plassere så mange nyhetsfelt du vil, på hvilken som helst side.

Den siste nyheten kommer alltid på toppen av nyhetsfeltet, og når det kommer flere og flere nyheter, blir de eldste nyheter lagt automatisk i et arkiv. Du definerer selv hvor mange nyheter som skal vises i nyhetsfeltet. Et nyhetsfelt kan se slik ut:


For å se en instruksjonsvideo klikk her

 For å legge et nyhetsfelt på siden din:

  1. Klikk på ”Rediger.”
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere feltet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”Nyhetsfelt” (i den kolonnen du vil plassere feltet).
  5. Klikk ”Legg til”.

Du får opp følgende skjema:

Navn/tittel er det du vil kalle feltet for, f eks ”Nyheter”, ”Nyheter fra 5.klasse”, e.l.. Du kan velge fra tre forskjellige "layout". En forutsetning for å bruke disse er at du har nok plass i kolonnen/
spalten for siden nyhetsfeltet er plassert på. For å bruke layout " Type 2" bør kolonnen være 60 - 70% av
sidebredden og for layout " Type 3", 80 - 100%. Selvfølgelig litt avhengig av totalbredden på siden. Et eksempel på en side hvor det er brukt nyhetsfelt over hele sidebredden (100%) og layout-type 3 kan du se her: www.ungdomsavisa.no
"Plassering på side" lar deg velge den siden du vil at Nyhetsfeltet skal ligge. "Kolonne/spalte" er kolonnen feltet skal ligge i. "Pri". betyr prioritet. Prioritet betyr at innholdet sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne. "Antall i felt" er hvor mange nyhetsartikler som skal vises i feltet til enhver tid. Hvis du velger at det skal vises
3 nyheter i feltet, vil den eldste bli lagt i arkiv når den fjerde blir publisert. Arkivet opprettes automatisk, slik at
dette slipper du å tenke over. "Ramme/boks" legger en avrundet ramme rundt nyhetsfeltet. Husk å klikke på Lagre når du er ferdig med å fylle ut skjemaet!
  
For å legge ut en nyhet i nyhetsfelt:

1. Klikk på " Rediger"
2. I menyen til venstre, klikk på sidenavnet hvor nyhetsfeltet ligger (f.eks "Forsiden" eller "Hjem").
3. Klikk på det grønne plusstegnet på Nyhetsfeltet.

Gi nyhetsartikkelen en Overskrift og Ingress. Disse to vil vises på forsiden sammen med evt. bilde.

Hoveddelen av nyheten din skriver du i den store tekstboksen. Besøkende vil se denne teksten (i tillegg til overskriften og ingress) når de klikker på ”Les mer” på forsiden.
Mer om: Teksteditor

Legg merke til at det står “ Send varsling” over “ Overskrift”-feltet. Hvis denne er merket av, vil en automatisk melding bli sendt til alle som abonnerer på nyheter fra skolen, hvor det står at en ny nyhet har blitt lagt ut på skolen din.

Autolagring: Når man skriver artikler blir innholdet i selve teksteditoren lagret ca hvert annet minutt slik at
hvis det skulle være trøbbel med internettlinjen/nettverk eller annet problem i det man lagrer artikkelen, så
mister du ikke alt innhold (hvis du har brukt mer enn 2 min. på å skrive tekst). Går man da inn for å skrive
artikkel på nytt kan man klikke på " Backup"-knappen og sett inn (valg mellom å erstatte nåværende tekst,
eller legge til tekst i tillegg til eventuell eksisterende tekst i teksteditoren) en lagret tekst. Det står klokkeslett
ved siden av tekstbolken.


Vis plasseringsvalg mv.

Over der det står ” Send varsling”, står det ” Vis plasseringsvalg mv”. Når du klikker på dette, får du opp
flere valg for nyheten din (som oftest trenger du ikke å røre disse valgene, men her kan du f.eks plassere
nyheten i flere nyhetsfelt om gangen, osv.).

"Aktiv på” betyr at artikkel vises på siden den er plassert. ” Av” betyr at den ikke vises, men vil bli liggende i systemet.

"Datostyring ” gjør at artikkel bare vises på siden i angitt tidsrom. (" Aktiv" må være på).
"Publiseringsdato" er den datoen artikkelen ble publisert, og " Sorteringsdato" lar deg endre rekkefølge av en nyhet i nyhetsfeltet. Hvis du vil at en nyhet skal omplasseres i nyhetsfeltet, endre " Sorteringsdato" til en dato
som er tidligere eller senere enn en annen nyhet, så vil denne nyheten du jobber med kommer før eller etter den andre nyheten.
"Plassering på side" bruker du for å plassere nyheten som en "fast artikkel" på de sidene du vil. NB: Vanligvis velger man å plassere en artikkel ENTEN på en side, eller i nyhetsfelt, ikke begge deler. Her velger du også Kolonnen den skal plasseres i (tallet i parentes ved siden av sidenavnet forteller oss hvor mange kolonner det er på den siden.) Prioritet betyr at artikler sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne. Slik kan en velge rekkefølgen på artikler i hver kolonne på hver side. "Plassering i felt" lar deg plassere artikkelen i et eller flere nyhetsfelt i tillegg til å plassere artikkelen på en side. For å plassere i et felt, velg feltet i boksen til venstre, og klikk ” Legg til”. Alle feltene artikkelen skal på
vises da i boksen til høyre.


Legge til bilder eller filer i nyheten

For å legge til bilder, videoer, dokumenter eller andre filer i en artikkel, klikk på ” Last opp filer” for å finne filen(e) på din maskin. Du vil da få opp et vindu der du kan lete gjennom maskinen etter de filene du ønsker å bruke. Dersom du har filen liggende på minnepennen din, må du finne denne og deretter velge hvilken fil du vil legge inn. Du kan velge flere filer samtidig. (Eller klikke på "Velg filer" flere ganger). Finn riktige filer og trykk ” Åpne”. Du vil
se en tidslinje som viser at filene lastes opp. Når alle filer du vil ha i artikkelen er lastet opp, klikk " Neste"-knappen.

NB: Alle bilder/filer du vil publisere på skolens nettsted må lastes opp til serveren. Hvis du finner et bilde på Internett, eller på din datamaskin, og bruker ” Klipp&Lim”-funksjonen til å kopiere og lime inn bildet i teksteditoren, vil du se bildet der og da, men når du publisere artikkelen vil ikke dette bildet vises.

Når du har klikket " Neste", får du opp dette vinduet:


Her kan du velge om et bilde skal være " Hovedbilde" - dvs. at bildet vises som ingressbilde i nyhetsfeltet,
og som stort bilde i artikkelen. Du kan legge inn en tittel på bildet, og en tekst som beskriver bildet, hvis du vil.
Du kan også velge å plassere bildene i et fotoalbum.

Klikk så på " Neste", og i Steg 3 klikk på " Ferdig". Du vil da se bildene og filene du lastet opp, og kan endre
hvilket bilde som skal være hovedbilde, slette bilder om du vil, og velg om hovedbildet skal vises på venstre eller høyre i nyhetsfelt.

Så kan du klikke på " Lagre og publiser" for å publisere nyheten med en gang, du kan se en forhåndsvisning, lagre det som kladd eller forkaste alle endringer.

For å finne igjen artikler/nyheter som er lagret som "Kladd": Lærere kan gå inn i " Nyhet", og ” Mine artikler” for å finne den igjen senere. Administratorer kan gå inn i " Artikler" for å finne den igjen senere. Hvis artikkelen er " Inaktiv", gå inn i " Artikler", og så klikk " Rediger" ved siden av den artikkelen. Klikk så på " Vis plasseringsvalg, mv". På toppen står det " Aktiv" og du merke for " " eller " Av". Klikk " " og så lagre for å publisere artikkelen.

Sist oppdatert: