Veiledninger

Oversikt / Sideelementer / Sideelement - RSS-felt

Sideelement - RSS-felt

Flere nettsted gir tilgang til RSS-feed på nyheter mv. Dette er et tilbud som gir besøkende mulighet for å legge inn RSS-feeden i sin RSS-klient eller for visning på sin egen hjemmeside hvis man har et webpubliserings-system som støtter dette. I Moavas hjemmesesideløsninger er dette enkelt å legge inn.Mange nettsted, blogger og aviser har RSS. Se f.eks. RSS fra VG og NRKet går også an å få RSS-nyheter fra skoler som bruker Moava. En måte å bruke dette på er om man har en felles nettside for kommunen, og vil vise frem de siste nyhetene fra alle skolene i kommunen som bruker Moava. Du kan også lage en side som viser nyheter fra de største aviser i Norge på en side. For å opprette en RSS-felt på siden:

  1. Klikk på ”Rediger
  2. Til venstre, velg siden du vil plassere feltet på. Siden kommer da opp i hovedvinduet.
  3. Klikk på ”Legg til sideelement”, og klikk på pilen for å velge sideelement.
  4. Velg ”RSS” (i den kolonnen du vil plassere feltet).
  5. Klikk ”Legg til”.

Da får du opp dette skjemaet:


Skriv inn navnet du vil gi til feltet. RSS-kilde (url) finner du når du høyre-klikker på ”RSS”-ikonet og velger ”Kopier snarvei”. Du må først åpne opp nettstedet hvor du vil hente RSS-feed fra, og finne ikonet for RSS.

Hvis du vil vise RSS fra flere kilder i samme felt, legger du inn flere adresser.

Velg layout:"Normal" betyr at det vises overskrift, ingress, og så Les mer lenke.
"Enkel" betyr at kun overskrift og Les mer vises i RSS feltet.
"Vis dato" betyr at du kan vise datoen artikkelen ble publisert på nettstedet det kommer fra.
"Vis kilde" betyr at det vil vises navnet på rss kilden slik det er definerat av nettstedet hvor det hentes fra.
"Vis bilder" vil vise bilder tilknyttet den artikkelen (fra der artikkelen hentes fra), hvis de finnes. NB: Dette kan medføre at RSS-feltet blir mye bredere enn det ville ha vært hvis det kun skal vise tekst.
 "Plassering på side" lar deg velge hvilken side feltet skal vises på. "Kol./spalte" lar deg velge hvilke kolonne den skal plasseres i, og Prioritet lar deg lage en rekkefølge for elementer i samme kolonne - elementer sorteres fra 1 (topp) ned til 99 (bunn) i hver kolonne. "Antall i felt" lar deg bestemme hvor mange nyheter som skal vises i feltet. ” Kildestyrt” betyr at feltet viser like mange som blir ”sendt ut” fra kilden. (Anbefales normalt ikke siden du da ikke her kontroll på hvor mange elementer som legges i feltet og det kan bli veldig langt).
Hvis du har flere RSS-adresser som skal vises i feltet ditt, velger du hvor mange nyheter som skal hentes til sammen, eller fra hver nyhetskilde. Hvis du velger at det skal stå fire nyheter til sammen i feltet, vil feltet hente de fire siste nyheter som blir publisert fra nyhetskildene, uansett om alle er fra det samme kildet eller fra flere kilder. Hvis du velger å publisere to nyheter fra hver av kildene, vil du få de to siste nyhetene fra hver kilde sortert i samme rekkefølge som du la de inn. 

"Ramme/boks"
legger en avrundet ramme rundt feltet. 

Husk å Lagre!

Sist oppdatert: