Veiledninger

Oversikt / Design / Universell utforming / design

Universell utforming / design

Vi har alltid hatt fokus på universell design og vår webløsningen er tilrettelagt for å oppfylle DIFIs kvalitetskriterier fra 2013, Jf. https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/kvalitet-pa-nett. Men selv om verktøyet er tilrettelagt, avhenger likevel en del av oppsett og innhold som dere selv er ansvarlig for. Om dere ønsker det kan vi gi et tilbud på å gå gjennom og foreslå eventuelle endringer for oppfylle kravene bedre.

Sist oppdatert: