Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Alle ansatte kan legge inn henvendelser

Alle ansatte kan legge inn henvendelser

Hvis du vil, kan vi legge inn en «felles bruker» for din skole/barnehage, slik at samtlige ansatte (eller noen utvalgte) kan rapportere om henvendelser. Dette betyr at skolen/barnehagen får ett felles brukernavn/passord som alle kan bruke til å logge inn. Når en person logger seg inn med dette, får de kun opp Henvendelsesskjemaet, og ikke de andre fanene.

Når de velger kategori, får de opp alle dokumenter/maler/rutiner som tilhører den kategorien, akkurat som enhetslederen gjør.

De fyller ut skjemaet på samme vis som enhetslederen, og når de klikker på «Lagre» knappen, blir det sendt en automatisk e-post til enhetslederen med info om henvendelsen som er lagt inn.

Emnefeltet vil fortelle enhetslederen hva slags henvendelse det er og hvem som har rapportert om det.

E-posten kan se slik ut:

Når enhetslederen klikker på lenken, får de opp et lite skjema hvor de evt. kan skrive hvordan saken ble løst, og en knapp for å fullføre saken.

Hvis saken allerede er løst på et lavere nivå, kan enhetslederen bekrefte dette ved å klikke på Fullfør. 

Tips: En ansatt som rapporterer om en sak som de allerede har løst kan gjerne skrive løsningen i feltet hvor de beskriver henvendelsen.

Sist oppdatert: