Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Introduksjon og pålogging for kommune-/fylkesansvarlig

Introduksjon og pålogging for kommune-/fylkesansvarlig

Det finnes to brukernivå i systemet: Kommune-/Fylkesansvarlig og Rektor/Styrer.

For å logge inn:

  1. Åpne nettleseren, og gå til nettstedet https://www.iko.moava.no
  2. Til høyre finner du Logg inn boksen. Tast inn brukernavn og passord som du har fått fra oss
  3. For å logge inn med FEIDE, klikk på FEIDE-ikonet. NB: Dette må settes opp for din kommune først, ta kontakt på post@moava.no

Når du logger inn som Kommune-/Fylkesansvarlig, ser skjermbildet slik ut:

Alle gjøremål i årshjulet er listet opp, med frister. Hvis fristen er gått ut, blir datoen vist i rødt. Skolene er listet bortover. For å se andre enheter, f.eks. barnehager, klikk på pilen der det står ”Bytt visning”. Dette forutsetter at disse er lagt inn av oss på forhånd. Ta kontakt hvis du vil prøve ut systemet for barnehage eller voksenopplæring.

Hvis et gjøremål er fullført ved en enhet, er den haket av i grønt. Hvis det ikke er gjort, ser du et rødt kryss. Hvis gjøremålet delvis er fullført, vises dette i oransje. De gjøremålene som er merket av med en svart strek er gjøremål som ikke er aktuelle for den enheten. Hvis du vil se om det er lastet opp dokumentasjon til gjøremålene, merk av for «Vis gjøremål med dokumentasjon».

Klikk på skolens/barnehagens navn for å se detaljene for enheten.

Fanen «Innstillinger» lar deg bl.a. endre brukernavn/passord til deg selv, andre brukere, endre skolenavn/forkortelse, slå av/på «Henvendelser», legg gjøremålene inn i kategorier, og eksportere gjøremålslisten til en kalender. Dette blir forklart nærmere i manualen.

Sist oppdatert: