Veiledninger

Oversikt / Enhetsleder (Moava IKO) / Skole og barnehagemiljø

Skole og barnehagemiljø

Skolemiljøknappen er en ekstra modul som kommuner kan kjøpe som lar elever, foresatte, ansatte og andre melde fra om at en elev/et barnehagebarn ikke har det trygt og godt.

Når en elev/et barn, foresatt, ansatt eller andre person sender inn skjemaet, får du en epost med infoen de har lagt inn i skjemaet. Samtidig får vedkommende en kvittering på epost og SMS som forklarer rettighetene til eleven/barna og klageadgang (hvis det gjelder skole).

Kommunene som tar i bruk skolemiljøknappen kan velge om de vil at de ansatte melder fra om alle saker ved å bruke skjemaet eller ikke. All mistanke eller kjennskap til at en elev/et barn ikke har det trygt og godt skal varsles til rektoren/styreren, slik at det å få de ansatte til å bruke skjemaet kan hjelpe å sette alt i system og hjelpe skolen/barnehagen dokumentere at dette har blitt gjort.

Du kan undersøke saken selv, eller delegere saken til en annen på skolen/i barnehagen.

Spesielt om mobbing fra ansatte/ledelsen:

På skjemaet hvor folk kan melde inn om en elev/et barn som ikke har det trygt og godt er det lagt inn to valg ang. dette: «Eleven/barna føler seg mobbet av en ansatt» og «Eleven/barna føler seg mobbet av en i ledelsen». Dette fordi det står noen spesifikke ting i lovverket som skal skje når det gjelder mobbing fra ansatte eller ledelsen. Hvis noen merker av for at en elev/et barn føler seg mobbet av en ansatt sendes det mail til rektoren/styreren med kopi til kommuneansvarlig. Hvis de velger «eleven/barna føler seg mobbet av en i ledelsen» sendes det mail KUN til kommuneansvarlig og ikke rektoren/styreren.

Når noen har meldt inn en sak, kan du logge inn i iko.moava.no, klikk på fanen «Henvendelser» og klikk på pilen ved siden av saken som ble meldt inn. Merk av de valgene som gjelder. Det er ikke nødvendig å bruke feltet «Hvor skjedde det?», men det kan være lurt for å se om det er bestemte steder på skolen/i barnehagen som trenger ekstra oppmerksomhet. 

Velg Ja eller Nei der det står «Trengs det tiltak?» Klikk så på «Skjema – Dokumentasjon – Overføres til Word» og fyll ut skjemaet for tiltaksplanen. NB: Hvis kommunen din har gitt oss deres mal for tiltaksplan, vil dette åpnes opp istedenfor vårt skjema.


Hvis en annen på skolen/i barnehagen skal skrive tiltaksplanen, kan du legge inn epostadressen til den personen, og da får de en epost med en lenke til tiltaksskjemaet. Tiltaksplanen blir ikke lagret i IKO, dere lagrer det på det stedet dere pleier å lagre slike dokumenter, f.eks. i sak-/arkiv systemet.

Tiltaksplanen opprettes med et ekstra felt som du kan fylle ut senere, etter at tiltakene har blitt evaluert. Dette kan brukes som dokumentasjon at skolen/barnehagen satt i gang tiltakene.

Hvis du vil at flere på skolen/i barnehagen skal få automatisk epost om saker som ble meldt inn via skjemaet, logg inn og klikk på «Instillinger», og så «Skjema – Melding om skolemiljø/barnehagemiljø». I bunnen der kan du legge inn epostadresse til den/de som du vil skal også få meldingene. Husk å klikke på Lagre.

Kun for rektorer: Systemet sender ut påminnelse til deg hvis en sak ikke er løst innen 1 uke. I mailen blir du påminnet om at foresatte/eleven kan ta saken til Statsforvalteren (jf § 9 A-6). Når rektoren får en mail om dette, får kommunen en kopi av mailen som ble sendt til rektoren.

NB: Påminnelsen om at saken kan meldes til Statsforvalteren går IKKE til foresatte, kun til rektoren.

Når saken er løst, merker du av for dette i iko.moava.no, og kommunen får beskjed om dette også.

I midten av juli vil alle sakene som er løst bli «arkivert». For å finne disse sakene går du inn i fanen «Rapporter». Velg et tidligere skoleår og så velg å se Henvendelser.

Sist oppdatert: