Veiledninger

Oversikt / Kommuneansvarlig (Moava IKO) / Titler

Titler

Når du kjøper systemet, er rektorene/styrerne betegnet som «Enhetsleder» i systemet. Hvis du ikke bruker tittelen «enhetsleder» i din kommune, kan du endre dette.

Klikk på «Innstillinger», og så på «Titler».

Hvis «Grunnskole» er valgt (på toppen, rett til venstre for navnet ditt) vil endringer gjelder skolene. Velg «Barnehage» på toppen hvis du vil endre «Enhetsleder» til «Styrer».

Skriv inn tittelen du vil bruke og klikk på OK. Du vil få bl.a. spørsmål om du vil endre alle eksisterende og fremtidige gjøremål. Velg hva du vil gjøre, og klikk på Lagre.

Sist oppdatert: